alt
alt
Rotterdam
alt
Art at Site 	www.rotterdamart.org	Joel	Shapiro	Zonder Titel
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Joel Shapiro

Zonder Titel

1999
Westersingel
Website
www.bkor.nl:
Hoewel niet meteen als zodanig herkenbaar, is dit kunstwerk een mensfiguur, het centrale thema van de beelden op het beeldenterras.
Shapiro bouwt met simpele abstracte vormen figuratieve beelden.
Abstractie zelf boeit hem niet zo; het gaat hem om de zeggingskracht van de eenvoud. Sinds 1980 heeft hij zich vooral toegelegd op mensfiguren, die hij opbouwt met houten blokjes.
Het is gevormd uit vijf bijna identieke delen van een door Shapiro veel gebruikte vorm: de balk, daarna afgegoten in brons waardoor de houtstructuur nog zichtbaar is op de afgegoten blokvormen. Hierdoor legt Shapiro de nadruk op twee belangrijke aspecten van zijn werk: op het seriële van zijn beelden en op de uiterste versobering van vormen die hij toepast.
Het houdt het midden tussen een menselijke figuur en een ingenieuze stapeling van vijf balken. De bronzen figuur balanceert op één been op de sokkel. De ledematen steken ver uit en staan gedraaid ten opzichte van elkaar, daardoor ontstaat een sterke dynamiek. De indruk wordt gewekt dat de figuur licht en beweeglijk is.
Tegelijk zorgt het ervoor dat het beeld geen duidelijke voorzijde kent; de sterk wisselende aanzichten maken het beeld aan alle zijden interessant.
Vanaf 1970 exposeerde beeldhouwer en tekenaar Joel Shapiro (New York – VS, 1941) zijn eigen beeldhouwwerken, die aanvankelijk minimalistisch en later post-minimalistisch aandoen, maar veel intuïtiever en expressiever zijn dan het meeste minimalisme. In zijn gehele oeuvre verricht Shapiro consequent beeldhouwkunstig onderzoek naar ruimte, volume, oppervlak en openheid versus geslotenheid. Hij gaf aan zijn sculpturen een expressieve kracht mee. Geleidelijk ontwikkelde Shapiro’s werk zich van uiterste abstractie naar vormen waarin menselijke figuren zichtbaar werden.

www.wikipedia.org:
While serving his Peace Corp time in India, Shapiro saw many Indian art works, and has said that “India gave me the sense of … the possibility of being an artist.” In India “Art was pervasive and integral to the society”.
He has said that "the struggle in my work to find a structure that reflects real psychological states may well use Indian sculpture as a model."
His early work is characterized by some by its small size, but Shapiro has discounted this perception, describing his early works as, “all about scale and the small size was an aspect of their scale”.
He described scale as “A very active thing that’s changing and altering as time unfolds, consciously or unconsciously,” and, "a relationship of size and an experience. You can have something small that has big scale.”
In these works he said that he was trying "to describe an emotional state, my own longing or desire”.
He also said that during this early period in his career he was interested in the strategies of artists Robert Morris, Richard Serra, Carl Andre, and Donald Judd.
His later works can have the appearance of flying, falling, being impossibly suspended in space, and/or defying gravity. He has said about this shift in his work that he "wanted to make work that stood on its own, and wasn’t limited by architecture and by the ground and the wall and right angles.”