alt
alt
Rotterdam
alt
Art at Site 	www.rotterdamart.org	Berry	Holslag	City Walk
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

Berry Holslag

City Walk

1998
Zuidplein
Website
www.bkor.nl:
Het gebied tussen het Zuidplein en de Strevelsweg is een hectisch gebied. Niet alleen het drukke verkeer, maar ook het winkelcentrum, de hoge appartementsgebouwen en de verhoogde metro geven het gebied de nodige dynamiek. Bij de stedenbouwkundige herinrichting van dit gebied was er vraag naar een kunstwerk waarin “een eigentijds mensbeeld vorm krijgt, een sculptuur van grote expressieve en beschouwelijke allure, dat richting geeft aan een reactie op de cultureel-maatschappelijke positie van de laat 20e eeuwse mens.”
Kunstenares Berry Holslag vertaalde dit in een stevig doorstappende man en vrouw. De man draagt een turkooizen/Turks blauw pak en de vrouw een saffraangele zomerjurk. Deze kleuren verwijzen naar de multiculturele samenleving van Zuid. Beiden staan op wit betegelde betonnen sokkels, die onder een hoek van 70 graden uit het maaiveld steken en de looprichting van de man en vrouw aangeven.
Volgens de positie van de figuren zal er een fictieve ontmoeting plaatsvinden, ergens ter hoogte van de drukke Strevelsweg. Het paar is een afspiegeling van de gehaaste wereld; de beelden staan symbool voor een ‘algemene identiteit’.
Begin jaren zestig bezocht Berry Holslag (Den Haag, 1947) de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Van 1973 tot 1977 was zij docente aan diezelfde academie. Ze werkte in de jaren zeventig als conceptueel kunstenaar en presenteerde bestaande en niet bestaande gebruiksvoorwerpen als kunstobject.

www.stroom.nl:
Holslags monumentale en kleurrijke keramische figuren zijn direct herkenbaar en toegankelijk door de heldere beeldtaal die zij gebruikt. ‘What you see is what you get': het is wat het is? Of toch niet? Bij nadere beschouwing blijkt het deze beeldend kunstenaar niet alleen te doen om de verbeelding van gewone, herkenbare mensfiguren. Het gaat haar ook om de wijze waarop mensen in hun dagelijkse omgeving functioneren, om kijkgewoontes en tradities in de (beeldhouw)kunst ter discussie te stellen.
Holslag geeft haar figuren een extra dimensie door ze meer dan levensgroot te maken, bijzondere attributen mee te geven of door ze op een hoge sokkel te plaatsen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Wachters aan de Loosduinseweg in de hofstad en de monumentale beelden City Walk aan het Zuidplein in Rotterdam. Ondanks de herkenbaarheid, lukt het de toeschouwer door het formaat en de afstand niet om zich ermee te identificeren. Deze subtiele vervreemding maakt dat er vragen rijzen bij de beschouwer.